Projektinjohtopalvelu

PROJEKTINJOHTOPALVELU

Projektinjohtopalvelussa(lyh. PJP) PH-Rakennuttajapalvelun projektinjohto-organisaatio vastaa päätoteuttajan vastuista rakennuttamistehtävien lisäksi koko rakennushankkeen ajan.

conference-room-768441_1920
meeting-2284501_1920
blueprint-964630
office-594132
calculator-385506_1920
shoes-4520595_1920

Projektinjohtopalvelussa toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen voidaan limittää. Tilaaja on sopimussuhteessa PH-Rakennuttajapaveluun, joka ottaa vastuun hankkeen läpiviennistä ja johtaa hankkeen jokaista vaihetta.

Projektinjohtopalvelussamme vastaamme sopimuksen mukaan esimerkiksi seuraavista:

 • rakennushankkeen rakennuttamistehtävistä
 • hankinnnoista
 • sopimusten laatimisesta
 • rakentamisen ja neuvotteluiden johtamisesta
 • päätoteuttajana toimimisesta
 • vastaavan työnjohtajan ja muiden työmaatoimihenkilöiden tehtävistä
 • töiden yhteensovittamisesta
 • työmaavalvonnasta
 • työmaan laadunhallinnasta
 • aikataulutuksesta
 • viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta
 • kustannusseurannasta ja loppukustannusten laatimisesta
 • työmaan työturvallisuudesta
 • vastaanotto – ja käyttöönottotehtävistä
 • erikseen sovittaessa tehtäviin voivat kuulua myös kosteudenhallinta- tai puhtaudenhallintakoordinaattorina toimiminen.

Projektinjohtopalvelu soveltuu rakennushankkeen muodoksi hyvin, kun:

 • tilaaja haluaa päätösvallan hankintoihin ja valintoihin koko hankkeen ajan.
 • tilaaja haluaa olla sopimussuhteessa vain yhteen asiantuntijaorganisaatioon, joka ottaa vastuun jokaisesta rakennushankkeen vaiheesta.
 • lopulliset suunnitelmavaatimukset ovat epäselvät.
 • kohteen tulevat käyttäjät ja heidän tarpeet eivät ole tiedossa hankkeen alkaessa.
 • halutaan läpinäkyvyyttä ja tarkkaa tietoa hankkeen kustannuksiin.
 • halutaan mahdollisuus käynnistää hanke nopealla aikataululla.
 • hankkeeseen halutaan nimetty projektinjohto-organisaatio.
 • halutaan vastuullista, aktiivista, avointa ja lojaalia yhteistoimintaa.

Referenssikohteemme:

Ki Oy Jyväskylän Kauppakatu 37

Ki Oy Jyväskylän Kävelykatu 37 2015-2016 toteutettiin projektinjohtopalveluna. Rakennushankkeen tilaaja oli Ki Oy Jyväskylän Kävelykatu 37. Rakennus sijaitsee Jyväskylän keskeisimmällä paikalla ja käyttäjinä on kansainvälisiä toimijoita.

Valtra Oy Ab – Suolahden uusi maalaamo 2021-2023

Pieksämäen biokaasulaitos 2022 Pieksämäen Vesi Oy:lle toteutetaan uusi biokaasulaitos projektinjohtopalveluna.