Palvelut

Toimialamme

Tarjoamme palveluitamme mm. asumiseen, toimitila, teollisuus ja julkisiin palveluihin liittyvissä uudis- ja korjausrakennushankkeissa. Toimimme asiakkaan apuna koko rakennushankkeen alusta kunnossapito vaiheeseen asti.

Erityisosaamiseemme kuuluu:

 • Rakennuttaminen
 • Tarveselvitys
 • Hankesuunnittelu
 • Kustannussuunnittelu ja -laskenta
 • Suunnittelijoiden valinta ja ohjaus
 • Rakentamisen valmistelu
 • Työmaavalvonta
 • Rakennuksen luovutukseen, käyttöönottoon ja takuuaikaan liittyvät tehtävät
 • Rakennuksen toiminnan ylläpitoon liittyvät tehtävät
 • Projektinjohtorakentaminen
 • Kuntoarviot ja kuntotutkimukset, sekä lisätutkimuksien teettäminen
 • Piirustusten digitalisointi

PH-Rakennuttajapalvelu vastaa tavoitteisiin

Yrityksellämme on hyvät ja laajat kontaktit rakennusalan eri toimijoihin, joka edesauttaa saavuttamaan rakennusprojekteille onnistuneen lopputuloksen. Tavoitteenamme on saada tilaajalle ja käyttäjälle lopputuote, jossa laatu, kustannukset ja aikataulut vastaavat niille asetettuja tavoitteita.