Laatukäsikirja

LAATUKÄSIKIRJA

Yrityksellämme on
RALA-pätevyys.
RALA-pätevyyden avulla pystymme osoittamaan yrityksemme laadunhallinnan tason.

Yrityksellämme on RALA-pätevyys. RALA-pätevyyden avulla pystymme osoittamaan yrityksemme laadunhallinnan tason.

Yrityksellämme on RALA-pätevyys. RALA-pätevyyden avulla pystymme osoittamaan yrityksemme laadunhallinnan tason.

books-2596809_1920
grid-826831_1920
indicator-4936559_1920

Sertifioidun laatukäsikirjan tiivistelmä

Sertifioitu laatukäsikirjamme on PH-Rakennuttajapalvelu Oy:n oma kuvaus laadun kannalta tärkeistä toiminnoista. Laatukäsikirja kuvaa yrityksemme kykyä palvella asiakkaita kaikissa tehtävissämme. Tämä sivu kattaa vain laatukäsikirjasta tehdyn tiivistelmän. Pyydettäessä voimme toimittaa laatukäsikirjastamme kopion.

Laatustrategia:

PH-Rakennuttajapalvelu Oy:n osaamisaluetta ovat rakennuttaminen, työmaavalvonta, kustannussuunnittelu ja kustannuslaskenta, projektinjohtopalvelua sekä rakennusalan asiantuntijatehtävät. Pyrimme luotettavan ja korkealaatuisen lopputuotteen aikaansaamiseen asiakkaillemme. Laatu ei ole koskaan sattumaa, vaan säännönmukaisesti lopputulos inhimillisestä toiminnasta.

Laatujärjestelmä:

PH-Rakennuttajapalvelu Oy:n laatujärjestelmä koostu sertifioidusta laatukäsikirjasta sekä rakennuttamisen toiminnan ohjeista sekä ISO 9000-järjestelmän laadunhallinnanperiaatteista.

Organisaatio ja henkilöstön kehittäminen:

PH-Rakennuttajapalvelu Oy:n organisaatio on linjaorganisaatio, joka koostuu esimiehestä ja viidestä toimihenkilöstä. PH-Rakennuttajapalvelu Oy:ssä huolehditaan jatkuvasti, että henkilöillä on tarvittava osaaminen ja pätevyys suorittamiinsa työtehtäviin.

Arvomaailma:

Yrityksemme toimintaan perustuvat arvot ovat luotettavuus, vastuullisuus, rehellisyys, inhimillisyys ja suvaitsevaisuus.

Toimintatavoitteet ja pitkän tähtäimen suunnitelma:

Tavoitteena on hankkia uusia asiakkaita hyvin hoidettujen projektien turvin (asiakaspalaute) ja markkinoida yritystä uusille tahoille ja paikkakunnille. Yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmana on kasvattaa liiketoimintaa ja toiminta-aluetta maltillisesti.

Tarjoustoiminta:

Tarjottavia kohteita kartoitetaan jatkuvasti seuraamalla julkisia kohteita, tarjoamalla vuosisopimuksia kaupungeille/kunnille ja valtion toimeksiantajille, yhteistyökumppaneiden avulla, olemalla aktiivisesti yhteydessä isännöitsijätoimistoihin ja ylläpitämällä hyviä suhteita yksityisiin rakennuttajiin.

Ympäristöohjelma:

PH-Rakennuttajapalvelu Oy:ssä ympäristö ja kestävä kehitys koetaan tärkeänä asiana kaikissa toiminnassamme. Yrityksemme ympäristöohjelman tavoitteena on kehittää ja helpottaa ympäristöasioiden hallintaa toimintaympäristössämme.

Kestävä kehitys:

PH- Rakennuttajapalvelu Oy: n periaatteita kestävän kehityksen rakentamisessa ovat:

  • Kyetä osallistumaan terveellisen ja toimivan rakennetun ympäristön aikaansaamiseen tämän hetken käyttäjille
  • Samojen ominaisuuksien tavoitteleminen myös tuleville sukupolville
  • Osallistumalla harkittuihin investointeihin välttäen resurssien tuhlausta ja saastuttavien aineiden päästöjä
  • Rakenteet ovat pitkäikäisiä ja kuluvat ja muuttuvat osat vaihdettavissa
  • Ylläpitokustannukset kohtuullisia / taloudellisia
  • Tilat muuntojoustavia
  • Materiaalit vaarattomia ja kestäviä
  • Rakennustöiden puhtausluokitukset
  • Materiaalien vaatimusluokat
  • Sisäilman luokitukset

Rakennuttaminen ja asiantuntijatehtävät:

PH-Rakennuttajapalvelu Oy:n rakennuttamisprosessin hallinnan lähtökohtina ovat ammattitaito, realiteettien hallinta sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Muista asiantuntijatehtävistä voidaan sopia asiakkaan kanssa kohdekohtaisesti.